Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Časté otázky

Aký je postup uplatnenia rekreačného poukazu za tábor?

Po zaplatení sumy za tábor vám bude zaslaná faktúra, ktorú odovzdáte svojmu zamestnávateľovi na preplatenie nákladov. Ak by faktúra pre vašu firmu nepostačovala, bezplatne vám na vyžiadanie (telefonicky, emailom) vystavíme navyše potvrdenie o absolvovaní tábora.

Mám nárok na uplatnenie rekreačného poukazu aj za denný tábor? Aké sú podmienky?

Zo zákona má nárok na uplatnenie poukazu zamestnanec firmy nad 49 zamestnancov, ktorý je zároveň rodičom dieťaťa navštevujúceho ZŠ alebo 1.-4. ročník osemročného gymnázia a ktorý je zamestnancom tejto spoločnosti na hlavný pracovný pomer a ten trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Nárok vzniká za denné aj pobytové tábory. Kompletné informácie o rekreačných poukazoch tu.

Čo v prípade, že tábor sa nebude môcť uskutočniť?

Ak sa tábor neuskutoční zo strany organizátora peniaze za tábor vám budú v plnej výške vrátené. Ak sa tábora nemôže zúčastniť dieťa, môže požiadať o preloženie na iný termín ak v ňom sú voľné miesta, resp. ponúknuť svoje miesto známemu.

Čo ak bude pandémia pokračovať aj v letných mesiacoch a nebude možné zorganizovať niektorý turnus tábora?

Budeme postupovať podľa Obchodných podmienok. V prípade, že to situácia dovolí, včas ohlásime zmenu programu daného turnusu. Ak z objektívnych dôvodov – rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť a predvídať, nebude možné program denného tábora a služby zabezpečiť, vrátime vám zaplatenú sumu za tábor. O týchto zmenách  Vás budeme operatívne informovať. Registračný poplatok za tábor vo výške 6 € sa nevracia.

Čo ak moje dieťa alebo niekto z našej rodiny pri nástupe na tábor ochorie alebo bude pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19? Bude nám vrátená suma za tábor?

Nad rámec našich obchodných podmienok môže rodič požiadať po skočení karantény o nový termín tábora. Tábor tak môže dieťa absolvovať v náhradnom termíne. Ak nie je možné zo strany organizátora dieťa presunúť na iný typ tábora, vracia sa plná suma za tábor okrem registračného poplatku.

Je potrebné  krátko po tábore  informovať organizátora ak zistím, že moje dieťa má Covid-19?

Áno, je nutné okamžite informovať kanceláriu školy alebo hlavného animátora o pozitívnom teste dieťaťa. To platí aj po skončení tábora, až do doby 24 dní od skončenia tábora.

Aká je kapacita detí v jednom turnuse?

Na jeden denný tábor je kapacita 40 detí. Deti rozdelíme do skupiniek, na jedného animátora pripadá max. 10 detí.

Ako sa dá zaplatiť za tábor?

Objednávku tábora je možné uhradiť tromi spôsobmi:

1. Kartou

2. Bankovým prevodom

3. Osobne v hotovosti v kancelárii jazykovej školy TARGET

Kedy je možné zaplatiť za tábor?

Rodič, resp. zákonný zástupca prihlasuje dieťa na tábor na základe registračnej online prihlášky (objednávky). Tábor sa uhrádza podľa spôsobu platby ihneď alebo do 7 dní od prijatia prihlášky.

Aký je postup uplatnenia rekreačného poukazu za tábor?

Po zaplatení sumy za tábor vám bude zaslaná faktúra, ktorú odovzdáte svojmu zamestnávateľovi na preplatenie nákladov. Ak by faktúra nepostačovala, vieme vám na vyžiadanie (telefonický, emailom) vystaviť potvrdenie o absolvovaní tábora.

Ako je zabezpečená strava?

Strava je zabezpečená pre všetky deti 3 x počas dňa priamo v priestoroch, kde tábor prebieha (hotel) alebo v blízkej reštaurácii (fet). Desiata, obed a olovrant + celodenný pitný režim.

Čo v prípade zmeny programu v tábore?

Vyhradzujee si právo na zmenu programu v prípade nepriaznivého počasia, vyššej moci, dodávateľa alebo opatrení štátnej moci ako napríklad RÚVZ a pod. Každú zmenu v programe však urobíme tak, aby sme každý bod programu nahradili iným, plnohodnotným programom.

Čo v prípade, ak počas tábora prší?

Naši animátori sú vopred pripravení na akékoľvek počasie s hrami, úlohami v interiéri počas celého tábora. V každom našom dennom tábore máme k dispozícií vhodné interiérové priestory pre všetky deti.

Čo ak je v našom turnuse železnica a my nemáme vybavenú kartičku?

Pre získanie možnosti cestovať vlakmi na Slovensku zadarmo sa musí dieťa registrovať na železničnej stanici v pokladnici železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a po vyplnení žiadanky tak získať preukaz preukazujúci oprávnenie cestovať zadarmo až do 16 rokov. Druhou možnosťou je zakúpiť si príslušné cestovné lístky, ktoré nie sú zahrnuté v cene tábora. Odporúčame preto aj pre budúcnosť a školské výlety takýto preukaz vybaviť. Ďakujeme! 🙂

Môže ísť do tábora aj mladšie dieťa ako 5 rokov?

Ak dieťa nepotrebuje spánok a zvládne aj pomerne náročné presuny počas týždňa v tábore, a ak je samostatné, vie sa obliecť, obuť, vycikať sa, môže sa nášho tábora zúčastniť. Odporúčame oboznámiť sa s programom daného turnusu tábora a podľa toho sa rozhodnúť. Vy pozáte svoje dieťa najlepšie! 🙂

Akí animátori budú v mojom turnuse?

Skúsení animátori, stabilná zostava už niekoľko rokov, pozostávajúcich z učiteľov a lektorov, ktorí sa venujú deťom počas celého školského roku. Konkrétne zloženie táborových tímov je z organizačných dôvodov k dispozícii až tesne pred začatím táborov.

O koľkej môžem do tábora priniesť deti a kedy ich môžem vyzdvihnúť?

Deti je potrebné medzi 7:15 – 8:30 priviezť na dohodnuté miesto . Deti si prídete vyzdvihnúť medzi 15.00 – 16:00 na tiež dohodnuté miesto. Miesto stretnutia a vyzdvihnutia detí sa dozviete priamo v programe tábora. Bližšie informácie k nástupu do tábora budú rodičom posielané prostredníctvom mailu cca 1 týždeň pred plánovaným začiatkom tábora.

Môžem požiadať o fotky dieťaťa z denného tábora?

Pri objednávaní denného tábora máte možnosť súhlasiť / nesúhlasiť so spracovávaním osobných údajov. V prípade kladného vyjadrenia Vám do 7 dní po ukončení turnusu denného tábora zašleme na Vašu emailovú adresu link na fotografie z denného tábora. V prípade, že Vám neboli fotografie doručené, prosíme Vás o kontrolu zložku “SPAM” kde sa taktiež môže nachádzať náš email. V prípade, že správu od nás nenájdete prosíme, využite náš kontaktný formulár resp. e-mail, aby sme Vám ich mohli zaslať čo najskôr. Upozorňujeme, že fotky sú len dokumentačné, dokumentujú táborové dni a sú zväčša vyhotované iba nami – táborovými animátormi.

Čo ak má moje dieťa potravinovú intoleranciu ?

Ak vieme, že dieťa má potravinovú intoleranciu dodržiavame a dbáme aby nebol ukrátený o stravu, ktorú potrebuje pri svojom stravovaní. Ak si rodič nárokuje na vlastnú stravu, cena za tábor mu bude upravená.

Čo je potrebné priniesť v deň nástupu do tábora?

V prvý deň rodičia donesú: potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, vyhlásenie o bezinfekčnosti, prefotený preukaz poistenca Vášho dieťaťa. Bezpečnosť a zdravie detí je na prvom mieste. V súvislosti s opatreniami s COVID-19 je potrebné, aby si Vaše dieťa do tábora prinieslo: ochranné rúško – 2 ks. V prípade chladnejšieho počasia odporúčame pribaliť dieťaťu teplejšie oblečenie (mikinu, tričko s dlhým rukávom, vetrovku do dažďa a pod….) a nepremokavú/pevnejšiu obuv. V prípade slnečného počasia zase šiltovku alebo klobúčik, prípadne aj slnečné okuliare a plavky (ak je v programe dňa kúpalisko alebo kúpanie detí vo vode). Prosíme, aby mali deti oblečenie, ktoré je pohodlné pri chôdzi a pohybe a zároveň nebude vadiť, ak si ho zašpinia. Sú to predsa len deti.

Ak svoje dieťa zabudnete ráno natrieť ochranným prostriedkom proti slnečnému žiareniu, nemusíte mať obavy. Zabezpečíme, aby Vaše dieťa bolo počas denného tábora natierané prostriedkami na ochranu pokožky pred slnečných žiarením, ktoré sú určené pre citlivú detskú pokožku.

Deti majú mať so sebou aj pršiplášť (nie dáždnik – z bezpečnostných dôvodov).

Určite dieťaťu pribaľte aj repelent proti komárom/kliešťom, hygienické vreckovky a umelohmotnú fľašu na vodu označenú menom, do ktorej budeme počas týždňa dolievať vodu, aby sa dodržiaval pitný režim.

Podľa možností, prosíme, nedávajte deťom so sebou mobily, elektronické hry, MP3 prehrávače a pod. Narušuje to v mnohých prípadoch program denného tábora. Tiež môže dôjsť k poškodeniu týchto zariadení.

Ako sa spojím s dieťaťom ak je v tábore a potrebujem s ním súrne rozprávať?

Týždeň pred plánovaným táborom prídu zákonnému zástupcovi všetky dôležité informácie k programu, nástupu na tábor a telefónne čísla táborového vedúceho, s ktorým sa počas tábora môžu kedykoľvek spojiť a tak kontaktovať svoje dieťa.

 Je jazda na koni povinná?

Do žiadnych činností deti nenútime – ak dieťa odmietne ísť na koňa alebo akýkoľvek bod programu, budeme to samozrejme rešpektovať.

 Sú deti počas celého denného tábora spolu alebo rozdelení?

Deti sú rozdelené na 3, resp. 4 homogénne skupiny a každá skupina absolvuje s animátorom aktivity (pohybové, kreatívne, jazykové)  po hodine sa deti striedajú. V poobedných hodinách môžu mať všetky deti spolu rovnakú aktivitu.

 Môžu byť moje deti spolu počas celého tábora aj keď sú v inej vekovej kategórií?

Deti sú spravidla homogénne rozdelené do vekových skupín. Avšak ak rodič vyžaduje, aby súrodenci boli spolu, nie je to samozrejme problém.

 Môžem doniesť dieťa aj osobne do strediska?

Áno, je to možné. Je však nutné o tom vopred informovať hlavného vedúceho tábora a dodržiavať dohodnuté časy príchodu a odchodu.

Je možné si ho vyzdvihnúť počas tábora aj skôr?

Áno, je možné si prevziať dieťa aj skôr. Prosíme však vopred upozorniť vedúceho tábora, resp. hlavného animátora.