Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Skutočný príbeh: Angličtina pre všetky deti v MŠ

Skutočný príbeh: Angličtina pre všetky deti v MŠ
1. marca 2023 Braňo Švec
Steve a Target

Kurzy angličtiny pre deti v materskej škole sú pomerne bežnou súčasťou slovenských škôlok už vyše 20 rokov. Nie v každej škôlke kladú dôraz na kvalitu a výber lektorky, školy a systému výučby. Angličtina v škôlke je však u väčšiny detí prvým miestom, kde sa dieťa stretáva s cudzím jazykom. A prvý dojem, prvá skúsenosť s niečím novým nás formuje ďaleko do budúcnosti. Je preto dôležité, aby táto skúsenosť bola pre deti čisto pozitívna.

Pozitívna skúsenosť, alebo skôr zážitok je aj angličtina pre deti zo súkromnej materskej školy Life Academy v Poprade. Skúsenosť, ktorá prináša vynikajúce výsledky a spokojných rodičov. Čo je príčinou takejto úspešnej dlhodobej spolupráce škôlky a jazykovky?

Wattsenglish pre deti

Angličitna v MŠ – základné faktory úspechu

Dlhodobosť

Dlhodobá spolupráca MŠ s Jazykovou školou Target prináša systém – rovnaký štýl, metodika, učebné materiály, ktoré majú pokračovanie počas troch rokov pobytu v MŠ a ďalších piatich ročníkov v ZŠ.

Angličtina 4 x týždenne

Deti v materských školách majú zvyčajne angličtinu 2x týždenne. Deti v Life Academy sa stretávajú s našou lektorkou 4x týždenne, čo je ideálny stav na zlepšenie. Dĺžka stretnutí je kratšia, ale frekvencia je vyššia. Vo výsledku za 3 roky pobytu v škôlke pre dieťa je to takmer 500 stretnutí s lektorkou, ktorá hovorí len po anglicky. A to je veľmi slušný náskok pred ostatnými deťmi!

Britský koncept Wattsenglish

Britský lingvista Steve Watts je dnes už celosvetovo populárnou osobnosťou medzi deťmi – je tvár videí, kníh a hodín angličtiny, ktorá je úspešná po celom svete, lebo deti učí angličtinu prirodzene a tak, že to vôbec nevyzerá ako učenie. Detský kurz angličtiny je prostriedkom na hru a zábavu a preto jej v tej chvíli chceme porozumieť.

Spolupráca s overenou jazykovou školou

Dlhoročná spolupráca s kvalitnou jazykovkou je benefit, ktorý nie je viditeľný na prvý pohľad. Čo sa však stane ak vaša lektorka ochorie? Alebo sa nebodaj presťahuje alebo sa niečo iné zmení v jej živote? V prípade spolupráce s kvalitnou jazykovkou si to ani nevšimnete. V Life Academy sa striedajú dve naše lektorky, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Deti si na ner ýchlo zvykli a hodiny nerušíme ani v prípade PN lektorky alebo inej nepredvídanej skutočnosti. Jednoducho príde druhá kolegyňa. Kvalitu výučby si strážime a feedback od detí, rodičov a učiteľov pravidelne zbierame a snažíme sa vždy reagovať a zlepšovať sa.

Lektorky

Rozprávajú v triede aj mimo triedy výlučne po anglicky. Áno, aj s pani učiteľkami v škôlke máme zakázanú slovenčinu. 🙂 Deti si spoja angličtinu s ich tvárou (rovnako aj tvárou Steva) a vedia, že sa s nimi dohovoria len po anglicky. Funguje to podobne ako v bilingválnych rodinách, kde jeden rodič hovorí na dieťa iným jazykom ako druhým. Deti vedia automaticky prepnúť jazyk podľa toho, s kým sa rozprávajú.

Naše profesionálne lektorky pravidelne absolvujú tréningy na prácu s deťmi. Angličtinu, ale aj metodiku tohto britského konceptu majú v malíčku.

Niečo naviac pre rodičov

Súčasťou kurzu nie sú ani zďaleka len samotné hodiny, ale rodičia dostanú unikátny kód na prístup na videokurz. Ten je plný náučných videí a piesní priamo ku knihe danej úrovne. Rodičia tak môžu zlepšovať angličtinu detí jednoducho tak, že im napríklad každé víkendové ráno pustia niekoľko minút videa. Do sledovania ich určite nebudú musieť nútiť. 🙂

Rodičia tiež môžu sledovať progres kurzu v informačnom systéme, kde sledujú dochádzku, obsah odučených hodín a jednoducho všetky veci, ktoré by ste čakali v elektronickej triednej knihe. Taká naša jazykovková Edupage. Raz ročne každému rodičovi pošleme slovné hodnotenie dieťaťa a tiež rodičom pošleme emailom link na live video z triedy vašich detí.

Niečo naviac pre škôlky

Spolupráca musí mať prínosy pre obe strany. Základné a materské školy vďaka našej spolupráci ponúkajú rodičom na výber atraktívnejšie krúžky. No a v neposlednom rade – školám samozrejme platíme nájom alebo im ponúkneme naše ostatné programy. Napríklad Eventy, podujatia pre škôlku alebo požičiame maskotov od partnera Jazyková škola TARGET.

ako si vybrať jazykovku

Výsledok spolupráce s jazykovou školou Target

Hlavným výsledkom sú spokojní rodičia detí. Čo je ale dôležitejšie – spokojné a šťastné sú aj deti a najmä – majú angličtinu radi, tešia sa na ňu a pre mnohých rodičov aj učiteľov prekvapivo – rozumejú mnohým frázam, vetám, inštrukciám, vedia na ne reagovať a tiež vedia odpovedať. Nehovoria po anglicky ešte plynule, ale sú schopné a odvážne dohovoriť sa v angličtine. Príde im to úplne prirodzené a najmä už nikdy nebudú mať strach rozprávať po anglicky. To im už nikto nezoberie.

Nie je možné, aby vaše deti nemali angličtinu radi. Ak to tak nie je, zmeňte učiteľa, kurz alebo školu. Chyba nie je na strane vašich detí, ale na druhej strane.

Tu je napríklad video z dielne TV Poprad z roku 2016 – už vtedy sme úspešne spolupracovali s touto materskou školou. No a škôlkari z tohto videa sú už na druhom stupni základnej školy. 🙂

Možnosti spolupráce materských škôl s TARGET

Jednoduchá pre škôlku a atraktívna pre rodičov – je spolupráca formou celoročného krúžku pre prihlásené deti z vašej škôlky. Vyučovacie hodiny sa tak konajú zväčša popoludní, zväčša 2x týždenne, trvajú 25 minút a navštevujú ich len tie deti, ktoré na krúžky prihlásia rodičia. Škôlka nič neorganizuje, učiteľky nie sú absolútne ničím zaťažené, všetko si organizujeme sami a s rodičmi komunikujeme online, telefonicky alebo osobne u nás v kancelárii jazykovej školy. Stačí, ak škôlka umožní, aby sa k rodičom dostala informácia o možnosti otvorenia takéhoto krúžku.

Druhou možnosťou je krúžok, ktorý si objedná škôlka pre celé triedy (napríklad predškolákov) a platí ho z vlastných zdrojov, z rodičovského združenia alebo zo sponzorského. Vzdelanie, pozitívny vzťah k angličtine a skvelý základ pred školou tak môžu dostať všetky deti z triedy. Celková cena za krúžok je v tomto prípade výrazne nižšia.

Možnosti spolupráce základných škôl s TARGET

Obe možnosti spolupráce pre materské školy môžu využiť aj základné školy – s malými obmenami. Stretnutia s našimi lektormi majú dĺžku 45 minút, frekvencia stretnutí a rozvrh závisí od dohody a želaní rodičov.

Okrem toho je tu však aj tretia – nová a veľmi atraktívna – možnosť. Angličtina Wattsenglish má akreditáciu Ministerstva školstva SR a jej učebné materiály majú odporúčaciu doložku MŠ SR. Preto od roku 2019 vyučujeme angličtinu Wattsenglish na prvom stupni ZŠ v rámci školských osnov. Potrebujete len u nás vyškoliť vašich učiteľov na prvom stupni a môžete začať využívať metodiku a originálne učebné materiály Wattsenglish.

 

Čo môžu pre svoje deti urobiť rodičia

Získať pozitívny vzťah k angličtine alebo zlepšiť jazykové znalosti vašich detí môžete jednoducho absolvovaním online kurzov od Target školy alebo prezenčných kurzov v jazykovke. Okrem toho rodičom poradíme, ako obklopiť deti angličtinou (alebo nemčinou či španielčinou) aj mimo kurzu. Tak, aby cudzí jazyk zvládli bez stresov, negatívnych pocitov a strachu oveľa skôr ako sme to zvládli my rodičia.