Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Uškové deti a Zážitkovňa opäť spolu

Uškové deti a Zážitkovňa opäť spolu
26. októbra 2022 Braňo Švec

Je už tradíciou, že občianske združenie Uškové deti, ktoré pomáha rodinám s nepočujúcimi deťmi a Zážitkovňa spolupracujú pri rôznych podujatiach pre deti.

Organizujeme pre ne rôzne aktivity, súťaže a hry počas eventov. Dobrým príkladom je Deň otvorených dverí, víkendové popoludnie pre rodičov alebo detský program na vašej akcii. Tento raz to bol event Tatranskí siláci, ktorú Uškové deti spoluorganizujú.

Detský program na vašom evente

Na eventoch zabezpečujeme program pre mladšie aj staršie deti na tému LEGO. Okrem voľnej hry s kockami LEGO a DUPLO tiež vymyslíme rôzne stanovištia a atrakcie tak, aby sme našli súvis so stavebnicou LEGO a vašim podujatím. Môže ísť o rôzne témy. Napríklad Bezpečnosť pri práci, Recyklovanie materiálov alebo Ekologická doprava. No môže ísť aj o úplne jednoduché témy ako železnice, príroda. Krajina, v ktorej žijem, športová tematika a pod.

Netradičné spojenie podujatí

Na tomto netradičnom podujatí sa spája súťažný športový program – disciplíny pre naozaj silných mužov s atrakciami pre (nielen) nepočujúce deti zo širšieho regiónu. Naše animátorky pripravili voľnú LEGO hernú zónu, v ktorej sa mohlo naraz zahrať 30 detí. Keďže naša zóna bola k dispozícii po celý čas podujatia, vystriedali sa desiatky detí. Niektoré z nich si odniesli zaujímavé LEGO suveníry a odmeny za svoje kreatívne diela. 🙂

Report regionálnej televízie TV Poprad z predošlého ročníka nájdete tu.