Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Ako využiť rekreačné poukazy aj na denné tábory

Ako využiť rekreačné poukazy aj na denné tábory
10. marca 2020 Braňo Švec

Rekreačné poukazy si môžete uplatniť tak ako aj minulý rok u svojho zamestnávateľa aj na všetky naše denné a pobytové tábory. Faktúru vám vystavíme automaticky pri objednávke, k tomu vystavíme potvrdenie o navštevovaní tábora (v posledný deň turnusu), ktoré odovzdáte v účtarni vašej firmy.

V zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z., (Zákonník práce) môžete požiadať o príspevok na rekreáciu v prípade, ak spĺňate nasledovné podmienky o jeho poskytnutie:

  1. Ste zamestnaný u svojho zamestnávateľa v pracovnom pomere, v prípade ak pracujete na akúkoľvek formu dohody  nárok nie je.
  2. Ste zamestnaný vo firme, ktorá zamestnáva v priemere viac ako 49 zamestnancov, v opačnom prípade poskytnutie príspevku vašom zamestnávateľom je len dobrovoľné.
  3. Váš pracovný pomer trvá ku dňu začatia denného tábora nepretržite najmenej  24 mesiacov.
  4. Vaše dieťa  navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
  5. Denný tábor musí byť organizovaný na území Slovenskej republiky.
  6. Do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia denného tábora ste požiadali svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu (odporúčame vždy písomne).
  7. K svojej žiadosti ste priložili účtovné doklady, ktorých súčasťou je vaše meno (ako účtovný doklad odporúčam faktúru resp. zmluvu vystaviť na vaše meno).

V prípade ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, tak denný alebo aj pobytový tábor pre vaše dieťa môže byť hradený z príspevku na rekreáciu zamestnanca. Máte nárok na 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za celý kalendárny rok. Ak by ste boli zamestnaný na kratší pracovný čas, suma príspevku sa zníži v pomere zodpovedajúcom tomuto kratšiemu pracovnému času.

V zmysle platnej legislatívy vám budú vami žiadané výdavky uhradené v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy alebo sa môže dohodnúť so zamestnávateľom aj inak.

V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.