Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Boli sme na LEGOhodine v MŠ Dúha v Kežmarku

Boli sme na LEGOhodine v MŠ Dúha v Kežmarku
5. februára 2019 Braňo Švec

LEGOVŇA spolupracuje so škôlkami s netradičnou formou vzdelávania pomocou kociek LEGO®. Jednou z nich je aj kežmarská škôlka Dúha, kde v rámci ranných edukatívnych aktivít realizujeme výučbu pre predškolákov. Plán na celý školský rok sme si stanovili už v septembri na základe školského vzdelávacieho programu. S deťmi sa stretávame pravidelne 1 krát mesačne.

Ako hodina prebieha?

Naša prvá hodina bola pre všetkých jedným veľkým prekvapením, keďže deti netušili ako
prebieha hodina s kockami LEGO®, a my sme netušili ako to deťom na prvý raz pôjde.
Vždy si deti vezmeme do kruhu a posadíme sa tvárou k sebe. Téma je vopred daná a lektorka
je už pripravená deti vtiahnuť do deja. Pri každej téme používame hračky, obrázky,
prezentácie, kde deti s radosťou odpovedajú na otázky, ktoré kladie lektorka.

Prvou témou bola doprava. Lektorka vytiahla zázračné vrecúško, kde boli ukryté dopravné
prostriedky. Každý si postupne vyberal z vrecúška predmet, ktorý pomenoval. Viedli sme
rozhovor o lietadlách, autách, ponorkách, vlakoch atď. – a deti ich zaraďovali kam patria.
Deti sa aktívne zapájali a keď sme použili obrázky s dopravnými značkami, deti s radosťou názvy vykrikovali. Vysvetlili sme si ako správne sedieť v aute a byť pripútaný a tiež ako prechádzať cez priechod pre chodcov.

Už je čas na skladanie 🙂

Teraz som už mohla prezradiť deťom, čo vlastne ideme skladať  – dnes to bol kabriolet. Deti sme rozdelili do dvojíc a vysvetlili systém skladania pomocou modelového plánu, rozdali sme im špeciálne boxy s kockami LEGO® a podľa modelového plánu sme začali skladať.
Ja ako lektorka sa snažím deťom počas hodiny poradiť, vysvetľovať, ale za detičky neskladám. Na skladanie mali deti dostatočný čas tak, aby to stihli úplne všetci bez pomoci dospelého. Vďaka tomu si trénovali pozornosť, komunikáciu, spolupracovali s kamarátom. Sami deti si všimli, že
museli používať obe ruky pri skladaní a zapájať svoje šikovné pršteky, bez ktorých by to
jednoducho nešlo. Vôbec si neuvedomili, že touto formou si trénovali jemnú motoriku
a priestorovú orientáciu. Skladať podľa plánu na prvýkrát zvládli bravúrne, začo odmenou boli
poskladané modely kabrioletu, s ktorými sa mohli dosýta pohrať.

Vo výchovno-vyučovacom procese je nevyhnutné hľadať stále nové cesty výchovy a
vzdelávania. Najprirodzenejšou činnosťou v živote človeka, prostredníctvom ktorej absorbuje
poznatky, podnety a skúsenosti, je hra. Aby hra splnila účel, dieťa pri nej potrebuje prirodzenú podporu a vedenie dospelého, to znamená vyberať hry systematicky a cieľavedome, navzájom ich kombinovať, obmieňať, dopĺňať a poskytnúť pestrosť tém v hrách.

A to je presne to, čo v Legovni robíme.

Deti sú vtiahnuté do deja a po celý čas sa aktívne zapájajú a veľmi ich to baví. Hodina s kockami LEGO (pravidelne alebo jednorazovo) je ideálnym substitútom napr. divadielka alebo vystúpenia pre deti. Páčila by sa takáto aktivita aj deťom vo vašej škôlke?

Mgr. Lucia Švecová, legolektorka