Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Rekreačné poukazy a benefity od zamestnávateľa na tábory

Rekreačné poukazy a benefity od zamestnávateľa na tábory
4. júna 2024 Braňo Švec
rekreačné poukazy na denné tábory

Vedeli ste, že v Zážitkovni je možné za denné tábory alebo iné detské programy platiť pohodlne kartou online? Pri prihlasovaní na tábory funguje náš web ako klasický eshop a po vložení jedného alebo viacerých táborov do košíka máte na výber platbu kartou, v hotovosti v našej kancelárii v Poprade alebo prevodom na účet do 7 dní od prihlásenia na tábor.

To ale nie je všetko. Na denné tábory je možné využiť rekreačný poukaz alebo niektorý z benefitov od zamestnávateľa. Aktuálne spolupracujeme s troma spoločnosťami – Benefit Plus, Edenred a Up Benefity.

benefity na denné tábory

Ako využiť rekreačný poukaz?

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca povinnosť poskytnúť mu príspevok (poukaz) na rekreáciu. Platí to však len pre zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami. Zároveň platí, že nárok na príspevok na rekreáciu má len ten zamestnanec, ktorý je vo vzťahu k zamestnávateľovi v hlavnom pracovnom pomere (teda na pracovnú zmluvu, nie na dohodu) a ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Kto si môže uplatniť rekreačný poukaz?

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. Z týchto čísel vyplýva, že zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na výdavky v sume najviac 500 € za kalendárny rok, pretože 55 % z 500 € je presne 275 €. Napríklad ak má letný tábor pre deti cenu 200 €, zamestnávateľ naň zamestnancovi prispeje sumou 110 € a zvyšných 90 € z hodnoty tohto tábora pre deti je povinný uhradiť sám zamestnanec.

Je možné využiť rekreačný poukaz na denné tábory?

Detské tábory sú jednou z možností ako využiť rekreačný poukaz. Jeden z účelov, na ktorý môže zamestnanec využiť tento príspevok sú organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca.

Aby mohol byť príspevok na rekreáciu použitý pre deti zamestnanca, musia byť splnené všetky tri doleuvedené podmienky:

  1. musí ísť o organizované viacdenné aktivity alebo zotavovacie podujatia
  2. tieto aktivity alebo podujatia musia prebiehať počas školských prázdnin
  3. tieto aktivity alebo podujatia sa musia uskutočňovať na Slovensku

Podmienka prenocovania v detskom tábore na to, aby naň bolo možné použiť príspevok, v zákone neexistuje. Denné tábory sú preto ideálnou možnosťou využitia rekreačných poukazov zamestnancami.

Deti akého veku môžu využiť rekreačný poukaz?

Existuje aj vekové obmedzenie detí, ktoré majú nárok na tento príspevok. Získa ho len na dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Takže príspevok nemôže byť oficiálne využitý na dieťa navštevujúce MŠ ani na stredoškoláka. Pozor, rekreačný poukaz možno využiť aj na nevlastné dieťa – podmienkou je len to, že ide o dieťa žijúce v spoločnej domácnosti so zamestnancom, ktorý si o tento príspevok požiada.

Ako využiť benefity ponúkané zamestnávateľom?

Zoznam partnerských spoločností, s ktorými spolupracujeme:

Edenred

Benefit Plus

Up Benefity

Ak váš zamestnávateľ ponúka benefity prostredníctvom jednej z týchto spoločností, nasledujte postup danej spoločnosti. Poukaz alebo kód potrebujeme od vás, aby sme vašu prihlášku mohli spracovať a následne ju správne vyúčtovať vášmu zamestnávateľovi. So všetkým vám radi poradíme. Preto ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás telefonicky, emailom alebo osobne.

Je to skvelá možnosť dopriať deťom zážitky a ušetriť vďaka zamestnaneckým benefitom, ktoré vám vaša firma ponúka. Radi vám pomôžeme a poradíme ako ich uplatniť u nás v Zážitkovni. Je to jednoduché a funguje to digitálne. Môžete sa nás spoľahnúť pri našich aktivitách s deťmi, ale aj so spoľahlivosťou pri administrácii vašich prihlášok.