Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

9 benefitov hry s kockami LEGO, o ktorých ste nevedeli

9 benefitov hry s kockami LEGO, o ktorých ste nevedeli
26. marca 2018 Braňo Švec

Hračka storočia, terapeutický nástroj, neobmedzené možnosti kreativity, radosť z hry, hračka pre všetkých – to sú niektoré z prívlastkov, ktoré nám napadnú, keď počujeme slovo LEGO. Detská hra je prirodzený spôsob spoznávanie sveta. A LEGO je jedným z najvhodnejších nástrojov na hru. Za viac ako 80 rokov jeho existencie vedci podrobili tento fenomén mnohým výskumom. Zdanlivo jednoduché spájanie kociek má pre deti mnoho benefitov.

  1. Rozvoj jemnej motoriky a technických zručností

Najviditeľnejšie na stavebnici LEGO sú samozrejme malé rozmery jednotlivých dielikov. Nie je jednoduché ich spojiť dokonca ani pre mnohých dospelých. Hra s nimi pomáha rozvíjať jemnú motoriku podobne ako napríklad kreslenie. Nemenej významný je fakt, že rozvoj jemnej motoriky a koordinácie medzi rukami a očami má pozitívny vplyv aj na rozvoj mozgu. Viaceré štúdie preukázali, že úroveň jemnej motoriky detí predpovedala ich neskoršiu úroveň akademických schopností.

  1. Kreativita

Niektorí rodičia majú pocit, že Lego už nie je to, čo bývalo. Namiesto jednej “univerzálnej stavebnice”, z ktorej sa stavalo hlavne “podľa fantázie” je na trhu množstvo setov, z ktorých sa dá postaviť iba konkrétny model. Myslia si, že stavaním podľa návodu sa u detí nerozvíja kreativita. V skutočnosti je opak pravdou. Stavaním podľa návodu deti zbierajú skúsenosti a učia sa rôznym technikám stavania. Tie neskôr dokážu využiť pri stavaní vlastných diel. Hra s kockami LEGO u detí rozvíja kreativitu bez ohľadu na to, akým spôsobom stavajú.

  1. Divergentné myslenie a schopnosť riešiť problémy

Psychológovia rozlišujú medzi dvoma typmi problémov – konvergentné problémy majú jediné možné riešenie, divergentné problémy môžu byť vyriešené rôznymi spôsobmi. V dospelosti sa najčastejšie stretávame práve s divergentnými problémami a schopnosť ich vyriešiť ovplyvňuje našu úspešnosť v živote. Hra s kockami učí deti hľadať rôzne spôsoby, ako nájsť riešenie na aktuálny problém (lebo nech máte doma ľubovoľné množstvo Lega, nikdy nemáte všetky kocky, ktoré práve potrebujete ;)). Vďaka tomu sú neskôr schopné lepšie riešiť divergentné problémy. V experimentoch deti hrajúce sa s Legom takisto preukázali viac kreativity pri hľadaní možných riešení problémov (Pepler and Ross, 1981).

  1. Trpezlivosť a vytrvalosť

Bez ohľadu na to, či deti stavajú podľa návodu alebo stavajú vlastný dizajn, rozvíjajú si pritom trpezlivosť aj vytrvalosť. Postupovať návodom stranu za stranou a hľadať potrebné kocky je skvelý tréning detskej trpezlivosti a vytrvalosti. Aj preto sa stavanie Lega využíva pri terapii detí s ADHD. To isté platí pri stavaní vlastného výtvoru – často to nie je také jednoduché a rýchle, ako sa zdalo na začiatku. Nevzdať sa, nenechať sa odradiť a skúšať to znova a znova, to sú kľúčové schopnosti, ktoré deťom pomôžu uspieť aj v dospelosti.

  1. STEAM (Science. Technology. Engineering. Art. Mathematics)

Stavanie Lega v sebe kombinuje viaceré vedné disciplíny – vedu, techniku, strojárstvo, umenie a matematiku (STEAM). Deti si často vymyslia model, postavia ho a potom sa objavia problémy. Konštrukcia nie je dostatočne pevná alebo stabilná. Musia ho rozobrať a hľadať, v čom je problém. A to je prapodstatou disciplín, ako je strojárstvo či architektúra. Stavanie a rozoberanie navyše v deťoch podporuje túžbu pochopiť, ako veci fungujú. Slovami známej britskej fyzičky Athene Donald: Keby sa viac dievčat hralo so stavebnicou LEGO, svet by mal viac vedkýň.

  1. Matematické schopnosti

Viaceré štúdie potvrdili, že deti hrajúce sa s Legom majú aj lepšie matematické schopnosti. Úroveň a komplexnosť hry s Legom vo veku 4 rokov dokázala predpovedať úroveň matematických schopností počas strednej školy. To platilo aj po zohľadnení úrovne IQ (Wolfgang, 2001, 2003). Štúdia uskutočnená v Holandsku preukázala, že šiestaci hrajúci sa vo voľnom čase s Legom dokázali lepšie riešiť matematické slovné úlohy (Oostermejier, 2014).

  1. Priestorové myslenie

Stavanie rôznych objektov učí deti vnímať svet trojrozmerne a uvedomovať si vzdialenosti. Pri stavaní podľa návodu sa učia pretransformovať dvojrozmernú kresbu do trojrozmernej reality. To vyžaduje, aby boli schopné predstaviť si, ako vyzerajú kocky z rôznych uhlov a dokázali ich v mysli otáčať. Stačilo päť 30-minútových blokov štruktúrovanej hry s LEGO kockami a skupina 8-ročných detí predstihla svojich rovesníkov v testoch priestorového myslenia (Newman, 2016). Možno si spomeniete na učivo stredných škôl v matematike – rezy kockou. Niektorým študentom to išlo prirodzene, iní s tým mali prekvapujúce ťažkosti.

  1. Spolupráca a komunikačné schopnosti

Keď deti stavajú vo dvojici alebo v tíme, musia sa naučiť spolu komunikovať. Musia sa dohodnúť, čo budú stavať, rozdeliť úlohy v tíme a naučiť sa vysvetliť ostatným členom tímu, čo majú na mysli. Dôležité je tiež nájsť riešenie v konfliktných situáciách. Toto všetko pozitívne vplýva na ich komunikačné schopnosti a schopnosť spolupracovať. Aj preto sa Lego úspešne využíva pri terapii detí s ľahšími formami autizmu, ktorým práve tieto sociálne zručnosti chýbajú.

9. Osobnosť dieťaťa

Dajte deťom postaviť dom a je isté, že každý z nich bude vyzerať inak. A aj v tom je krása stavebnice. Učí deti, že každý vidí svet inak a je to tak v poriadku. Učí deti, že je v poriadku, ak je slon modrý, zelený alebo pestrofarebný. Je v poriadku, že ľudia majú rôznu farbu pleti alebo oblečenie. Učí ich, že pokiaľ chcú, dokážu tiež postaviť čokoľvek. A je poslaním nás dospelých, aby sme ich v tom podporili.