Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Otcovia majú hrať s deťmi viac ako len futbal

Otcovia majú hrať s deťmi viac ako len futbal
13. augusta 2018 Braňo Švec

Možno to poznáte – mamka sa s deťmi hrá rôzne hry a zúčastňuje sa rôznych aktivít a ocko síce tiež trávi čas so svojimi deťmi, ale väčšinu času trávi tou istou aktivitou – napríklad futbal. Deti to určite oceňujú a sú rady, že si s ockom môžu zakopať do lopty. Avšak ako v poslednej dobe ukazujú vedecké výskumy, v rodinách, kde sú otcovia viac zahrnutí do rôznych aktivít s deťmi, samotné deti majú tendenciu počínať si lepšie.

Dlhodobé benefity prináša deťom to, keď sa otcovia hrajú s deťmi rovnako často (a rôznou formou) ako mamičky. Výskumy tiež hovoria, že otcovia, ktorí trávia viac času hrou s deťmi zvyknú mať v neskoršom veku lepšie výsledky. Prinášajú im tak jasné výsledky. Okrem toho sú samozrejme v častejšom kontakte s deťmi, vidia ich vyrastať a keď na to príde – môžu sa spolu zabávať. Ale neznamená to, že deti, ktoré nemajú otca v blízkosti alebo s nimi trávi menej času, si nevyhnutne počínajú horšie. V súčasnosti vieme to, že rôznorodosť rodín vedie k faktu, že deti vyrastajú zdravé a šťastné.

Neobmedzujte sa len na jeden typ aktivít

Takže ak by som mal dať otcom nejaký tip, tak by to bol ten, aby boli čo najčastejšie súčasťou rôznych hier s deťmi. Niektorí otcovia sa cítia „v komfortnej zóne“ pri športových aktivitách s deťmi ako je kopanie si do lopty a pod., ale o to horšie napríklad pri čítaní alebo kreslení, čo potom prenechávajú na mamu alebo iných členov rodiny.

Avšak pre deti je veľmi prospešné, keď sa neobmedzujeme len na jeden typ aktivít, ale naopak na rôznorodosť. Jednoducho tak, aby deti videli oboch rodičov pri rôznych aktivitách.

Chcem vás povzbudiť, aby ste skúsili robiť aj iné činnosti ako ste zvyknutí vy, ale hlavne ako sú od vás zvyknuté vaše deti. A začnú sa diať zázraky 🙂 Rozšírte množstvo aktivít, ktoré vy osobne robíte s deťmi – a deti sa vám za to v budúcnosti odvďačia.

PaedDr. Branislav Švec