Barion Pixel
Zážitky pre deti - Eventy, tábory, krúžky, programy pre školy | 0907 172 186

Denný tábor v Hoteli Hubert pohľadom animátorky Veroniky

Denný tábor v Hoteli Hubert pohľadom animátorky Veroniky
18. júla 2018 Braňo Švec

Po prvý raz sme boli s našim táborom v Hoteli Hubert v Gerlachove. Krásne tatranské prostredie s množstvom zvieratiek a rozľahlým areálom a pekným interiérom sa všetkým páčilo.

Po prvom privítaní a rozdelení do skupín, podľa ktorých sa deti celý týždeň striedali na 3 „stanovištiach“ – angličtine, legu a športových hrách, sme sa vrhli na prvé aktivity. Ako to už býva,  v každom našom tábore bol prvý deň zameraný nielen na poznávanie nového prostredia, ale aj spoznávanie sa navzájom. Tomu bol prispôsobený celý deň, počas ktorého sme hrali rôzne hry na upevnenie kolektívu a ďalšie spoznávanie nových kamarátov – táborníkov.

Druhý deň tábora bol venovaný táborovej Olympiáde. Tak ako na každej správnej olympiáde sme si na začiatku dňa aj my zaspievali slovenskú hymnu a zložili fair play sľuby- deti za férovú hru a my animátori za férové rozhodovanie J.  Každý táborník musel prejsť 7 disciplínami. Všetci sa do olympiády poctivo zapojili a bojovali ako praví olympionici. Na záver dňa si každá skupinka vyrobila vlastnú olympijskú vlajku.

Keďže každá olympiáda má aj svojho víťaza, tretí táborový deň sa začal vyhlásením výsledkov táborovej Olympiády. Z každej skupinky boli ocenení 3 najlepší športovci, ktorí si domov odniesli nielen medaile, ale aj milé ceny na pamiatku. Po vyhlásení výsledkov nasledovalo deťmi dlho očakávané hľadanie pokladu. Každá skupinka prekonala dobrodružnú trasu celým areálom hotela, počas ktorej museli zdolať niekoľko neľahkých no vždy zábavných disciplín a zbierať indície. Každej skupinke sa nakoniec podarilo poklad nájsť. Poobede sme sa zabávali s aktivitou Tábor má talent, kedy mohli deti ukázať čo ich baví, čo vedia robiť, a tým zabaviť ostatných.

Počas štvrtka sme využili blízkosť Tatier a krásne počasie na výlet. Po ceste vláčikom do Starého Smokovca sme to všetci zvládli (dokonca úplne sami aj naši najmenší táborníci) a dostali sme sa do nášho cieľového miesta – Hrebienka.

Posledný táborový deň bol doobedu venovaný karnevalu, a to príprave a výrobe masiek. Nápady a šikovnosť detí sa naplno prejavili, a tak vzniklo veľa pekných a kreatívnych masiek. Spoločne sme všetci vybrali 3 najlepšie. Tu sa prejavil tímový duch, pretože skoro každý vždy hlasoval za každú masku. Keďže prostredie hotela ponúka aj množstvo zvierat, vyskúšali sme si jazdu na koníkoch a poníkoch. Našou poslednou aktivitou bola Pevnosť Boyard, ktorá sa odohrávala celé popoludnie. Našou Pevnosťou Boyard bolo detské ihrisko, na ktorom sme naplno využili každú preliezačku a šmýkačku pri plnení úloh.

Každý deň sme sa výborne najedli v hotelovej reštaurácii (ďakujeme, pán kuchár!), a raz nás poctil návštevou aj vlk – teda kríženec vlka a nemeckého ovčiaka, tzv. československý vlčiak, o ktorom nám porozprávala jeho majiteľka.

Po krásne strávenom týždni nabitom aktivitami a plní zážitkov a nových kamarátstiev sme sa rozlúčili. Spokojnosť detí a prihlášky na naše ďalšie tábory bola pre nás animátorov odmenou. 🙂

Mgr. Veronika Supeková, táborová vedúca